Цитат на Gordon B. Hinckley

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Without hard work, nothing grows but weeds.
Gordon B. Hinckley