Цитат на Jim Rohn

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.
Jim Rohn