Цитат на John Lennon

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Бог е понятие, с което ние измерваме нашата болка.
John Lennon