Цитат на Jon Bon Jovi

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Success is falling nine times and getting up ten.
Jon Bon Jovi