Цитат на Leo Buscaglia

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Love is life. And if you miss love, you miss life.
Leo Buscaglia