Цитат на Omar Khayyam

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Be happy for this moment. This moment is your life.
Omar Khayyam