Цитат на Rosalind Russell

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Taking joy in living is a woman's best cosmetic.
Rosalind Russell