Цитат на Vince Lombardi

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Winning isn't everything, it's the only thing.
Vince Lombardi