Цитат на Robert A. Heinlein

Споделяне
на тази невероятна корица с приятелите си.
Everything is theoretically impossible, until it is done.
Robert A. Heinlein